Navigácia

Obsah

Späť

Elektronická adresa na doručenie

Obec Dunajský Klátov v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávnych krajov konaných 4. novembra 2017 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Zodpovedná osoba:

Kristína Lóciová,
Obecný úrad Dunajský Klátov č.20, 830 21
e-mail: ocudunklatov@stonline.sk
tel. číslo: +421 918 460 607, +421 31 55 91 332

Vyvesené: 21. 8. 2017

Dátum zvesenia: 31. 12. 2017

Späť