Navigácia

Obsah

Späť

Zlepšenie energetickej hospodárnosti-rekonštrukcia obecného úradu Dunajský Klátov

Vyvesené: 30. 1. 2018

Dátum zvesenia: 15. 2. 2018

Zodpovedá: Mgr. Mária Csibová-starostka obce

Späť