Navigácia

Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí - 2018

 

Termín volieb:                                                                      sobota 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.
určenie volebného obvodu:                                               volebný obvod 1
volebná miestnosť:                                                             v budove Obecného úradu
určenie počtu poslancov OZ, ktorí majú byť zvolení:    5
počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb:         671

Zapisovateľka volebnej komisie:                                      Meno a priezvisko:   Kristína Lóciová
                                                                                               Adresa:                       č.474,  925 04 Tomášikovo
                                                                                               mobil:                          0908 157559
                                                                                               e-mail:                         ocudunklatov@stonline.sk

 

informácie pre voličov

 

Oznámenie o odovzdaní kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie