Navigácia

Obsah

K 1.1.2021 obec Dunajský Klátov mal 767 obyvateľov. Z toho 394 mužov (51,37%) a 373 žien (48,63%).

Materinský jazyk udalo 761 obyvateľov obce (99,22%), neuviedlo 6 osôb (0,78%).

                                                                              z toho  maďarský jazyk:      668 osôb     (87,09%)
                                                                                           slovenský jazyk:        85 osôb      (11,08%)
                                                                                           anglický jazyk:             3 osoby     (0,39 %)
                                                                                           nemecký jazyk:            2 osoby     (0,26%)
                                                                                           český jazyk:                  2 osoby     (0,26%)
                                                                                           rumunský jazyk:          1 osoba      (0.13%)

 

zdroj / forrás: https://www.scitanie.sk