Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: AG2

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyvesené: 9. 7. 2024

Dátum zvesenia: 31. 12. 2024

Zodpovedá: Mgr. Mária Csibová

Späť