Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.06.2017

Zmluva o úvere

283434/2017

21 080,00 EUR

Slovenská záručná rozvojová banka

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

26.05.2017

dodatok č.4 k Municipálnej úverovej zmluve

50/003/13

viď text zmluvy

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Prima Banka Slovensko a.s.

17.05.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

2/2017

4 158,00 EUR štyritisícstopäťdesiatosem EUR

Ing. Denisa Al-Zabidi

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

04.05.2017

Zmluva o dielo a prílohy

2/2017

42 406,80 EUR štyridsaťdvatisícštyristošesť EUR 80/100 centov

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

LED ARENA s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: