Obsah

Archív zaniknutých nájomných zmlúv

Bytový dom - súpisné číslo 160
Hobot Alexander  (38.24 kB)
Méhes Ján - Nájomná zmluva 8/2019 (38.02 kB)
Hrabár Michal - Nájomná zmluva 7/2019 (38.37 kB)
László Norbert - Nájomná zmluva 6/2019 (38.28 kB)
Szabadová Lýdia - Nájomná zmluva 5/2019 (37.99 kB)
Baloghová Melinda - Nájomná zmluva 4/2019 (38.31 kB)
Csonga Gabriel - Nájomná zmluva 3/2019 (38.15 kB)
Szelnekovicsová Edita - Nájomná zmluva 2/2019 (38.04 kB)
Szombatiová Priska - Nájomná zmluva 1/2019 (37.86 kB)

Bytový dom - súpisné číslo 198
Karácsonyová Gabriela - Nájomná zmluva 18/2019 (38.25 kB)
Kováčová Denisa - Nájomná zmluva 17/2019 (38.31 kB)
Tászli Štefan - Nájomná zmluva 15/2019 (38.47 kB)
Éliáš Robert - Nájomná zmluva 14/2019 (38.37 kB)
Katona Adriana - Nájomná zmluva 13/2019 (38.39 kB)
Mészáros Imrich - Nájomná zmluva 12/2019 (38.53 kB)
Losonszky Alexander - Nájomná zmluva 11/2019 (38.41 kB)
Szekács Jozef - Nájomná zmluva 10/2019 (38.3 kB)

Bytový dom - súpisné číslo 260
Csóka Karol - Nájomná zmluva 2/2020 (37.68 kB)
Gaálová Iveta - Nájomná zmluva 22/2019 (37.53 kB)
Szabó Eniko - Nájomná zmluva 1/2020 (38.65 kB)
Bindicsová Mária - Nájomná zmluva 21/2019 (37.99 kB)
Csiba Lívia - Nájomná zmluva 20/2019 (37.96 kB)
Czinegeová Priska - Nájomná zmluva 19/2019 (37.35 kB)

Bytový dom - súpisné číslo 411
Cichacký Bohdan - Nájomná zmluva 4/2020 (37.94 kB)
Kominácky Matej - Nájomná zmluva 38/2019 (37.96 kB)
Ollé Dávid - Nájomná zmluva 37/2019 (38.2 kB)
Antalová Anna - Nájomná zmluva 36/2019 (38.29 kB)
Lukács Robert - Nájomná zmluva 35/2019 (38.02 kB)
Karika Imrich - Nájomná zmluva 34/2019 (38.22 kB)
Katona Attila - Nájomná zmluva 33/2019 (38.16 kB)
Ondrejíčka Igor - Nájomná zmluva 32/2019 (38.02 kB)
Tomaček Ladislav - Nájomná zmluva 3/2020 (38.02 kB)
Tászli Zoltán - Nájomná zmluva 31/2019 (38.23 kB)
Csibová Rozália - Nájomná zmluva 30/2019 (38.04 kB)
Fegyveres Tibor - Nájomná zmluva 29/2019 (38.12 kB)
Sárkozy Miroslav - Nájomná zmluva 28/2019 (38.33 kB)
Olejník Jaroslav - Nájomná zmluva 27/2019 (38.04 kB)
Szolgai Dávid - Nájomná zmluva 26/2019 (38.04 kB)
Krajčírová Ildikó - Nájomná zmluva 25/2019 (38.23 kB)
Fehér Tomáš - Nájomná zmluva 24/2019 (37.89 kB)
Fucsek Tibor - Nájomná zmluva 23/2019 (38.14 kB)

Bytový dom - súpisné číslo 432
Kocsis Kristián - Nájomná zmluva 50/2019 (38.13 kB)
Szabó Dávid - Nájomná zmluva 10/2020 (37.98 kB)
Gunázer Richard - Nájomná zmluva 9/2019 (38.91 kB)
Mandárková Emese - Nájomná zmluva 49/2019 (38.08 kB)
Forgács Tamás - Nájomná zmluva 8/2020 (38.13 kB)
Hodosyová Alžbeta - Nájomná zmluva 72020 (38.7 kB)
Domotor Peter - Nájomná zmluva 48/2019 (38.3 kB)
Petrík Ján - Nájomná zmluva 6/2020 (37.58 kB)
Horváth Zsolt - Nájomná zmluva 47/2019 (38.17 kB)
Horváthová Iveta - Nájomná zmluva 46/2019 (38.2 kB)
Nagy Attila - Nájomná zmluva 45/2019 (38.09 kB)
Vlčková Ildikó - Nájomná zmluva 44/2019 (38.12 kB)
Márk Zsolt - Nájomná zmluva 43/2019 (38.14 kB)
Antalová Edita - Nájomná zmluva 42/2019 (38.01 kB)
Molnár Ján - Nájomná zmluva 41/2019 (38 kB)
Patócs Jozef - Nájomná zmluva 40/2019 (38.03 kB)
Csehová Iveta - Nájomná zmluva 5/2020 (38.2 kB)
Cserge Gábor - Nájomná zmluva 39/2019 (38.2 kB)