Obsah

Nájomné zmluvy na obecné byty platné do 30.11.2020

Nájomné zmluvy na obecné byty platné do 30.11.2020 Stiahnuté: 6x

Strestav s.r.o. - Zlepšenie energetickej hospodárnosti- rekonštrukcia obecného úradu [21.09.2018]

Strestav s r.o. - Zmluva o dielo č.2742 Stiahnuté: 2x

RECobal s.r.o. - Zmluva o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch [12.06.2018]

RECobal s.r.o. - Zmluva o spolupráci podľa Zákona o odpadoch Stiahnuté: 3x

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL [5.06.2018]

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL Stiahnuté: 3x

Mgr. Krisztina Szevecsek - Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej ososby [25.05.2018]

Mgr. Krisztina Szevecsek - Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej ososby Stiahnuté: 3x

Lomtec.com a.s. - Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov [24.05.2018]

Lomtec.com a.s. - Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Stiahnuté: 3x

TOPSET Solutions s.r.o.- Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov [15.05.2018]

TOPSET Solutions s.r.o.- Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov č.tz2018-05-15jv1 Stiahnuté: 3x

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 38821 [24.04.2018]

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 38821 Stiahnuté: 3x

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva [15.1.2018]

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva Stiahnuté: 34x

Hollý - Zmluva o poskytovaní služieb [11.12.2017]

Hollý - Zmluva na stavebný dozor Stiahnuté: 21x

Hollý - Zmluva na stavebný dozor - dodatok č.1 Stiahnuté: 23x

TOPSET Solutions - Zmluva o aktualizácii programov č.tz2017-11-13vs1 [21.11.2017]

TOPSET Solutions - Zmluva o aktualizácii programov č.tz2017-11-13vs1 Stiahnuté: 61x

ABYS Slovakia - Mandátna zmluva [03.10.2017]

ABYS Slovakia - Mandátna zmluva Stiahnuté: 45x

Záložná zmluva č. 0163-PRB/2016/Z [21.09.2017]

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR - Záložná zmluva č. 0163-PRB/2016/Z Stiahnuté: 34x

PROFI STAV TEAM, s.r.o. - Zmluva o dielo č. 3/2017 [22.08.2017]

PROFI STAV TEAM, s.r.o. - Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov v obci Dunajský Klátov Stiahnuté: 45x

PROFI STAV TEAM - Zmluva o dielo - príloha č.1 Stiahnuté: 34x

PROFI STAV TEAM - Zmluva o dielo - príloha č.2 Stiahnuté: 35x

PROFI STAV TEAM - Zmluva o dielo - príloha č.3 Stiahnuté: 39x

Magellan Central Europe - Zmluva o pristúpení k záväzku [28.07.2017]

Magellan Central Europe - Zmluva o pristúpení k záväzku Stiahnuté: 156x

Magellan Central Europe - Dohoda o uplatnení vlastnej blankozmenky Stiahnuté: 89x

Stránka