Obsah

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka - (27.3.2017)

Tajbor officeI – Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka - (27.3.2017) Stiahnuté: 4x

Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) + prílohy (27.2.2017)

Kiss Š - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) + prílohy (27.2.2017) Stiahnuté: 5x

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (7.2.2017)

MinŽivProstSR - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuté: 8x

Záložná zmluva č. 200/296/2016 [12.1.2017]

ŠFRaB - NN invest Záložná zmluva 2x18BJ Stiahnuté: 29x

Úverová zmluva č. 200/296/2016 POo [13.12.2016]

ŠFRaB - Úverová zmluva č. 200/296/2016 POo Stiahnuté: 13x

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov [12.12.2016]

MinDVaRr Zmluva č. 0163-PRB/2016 Stiahnuté: 17x

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti (12.12.2016)

Zmluva o posk. dotácie na obstaranie techn. vybavenosti č 0164-PRB/2016 Stiahnuté: 9x

Zmluva o dielo č. EF04/2016 o sanácii skládky s nezákonne uloženým odpadom [05.10.2016]

Gulázsiová M – Zmluva o dielo č.EF 04/2016 (5.10.2016) Stiahnuté: 60x

Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č.oprávneného 16/672/L13.0954.14.0001/VB [15.07.2016]

ZSEdistribúcia – Zmluva o zriadení vecných bremien 16/672/L13.0954.14.0001/VB (4.7.2016) Stiahnuté: 54x

Zmluva o dielo č.12016 [26.05.2016]

NN invest – Zmluva o dielo č.1/2016 - Zlepšenie energ. hospodárnosti budovy OU (20.4.2016) Stiahnuté: 68x

Úverová zmluva č.270262-2016 [18.04.2016]

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270262-2016 (18.4.2016) Stiahnuté: 66x

SlovZárRozvBanka – Dohoda k vypl. Práve k Blankozmenke č 270262-2016 Stiahnuté: 48x

Úverová zmluva č.270254-2016 [18.04.2016]

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270254-2016 (18.4.2016) Stiahnuté: 55x

SlovZárRozvBanka – Zmluva o zriad. zál. práva. k pohľadávke č 270254-2016 Stiahnuté: 56x

SlovZárRozvBanka – Dohoda k vypl. Práve k Blankozmenke č 270254-2016 Stiahnuté: 50x

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270254-2016 – dodatok č.1 (24.4.2017) Stiahnuté: 9x

Kúpna zmluva NN Invest s.r.o. [24.02.2016]

NN invest_Kúpna Zmluva na bytový dom 2x18BJ Stiahnuté: 16x

NN invest_Kúpna Zmluva - dodatok1 Stiahnuté: 21x

Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním [01.01.2016]

eMeM Consulting – Zmluva o poskytovaní služieb (18.1.2015) Stiahnuté: 63x

Projektová zmluva CLT01013 [18.11.2015]

Úrad Vlády SR – Projektová Zmluva CLT1013 (24.2.2015) Stiahnuté: 56x

Stránka