Obsah

Štefan Molnár - Darovacia zmluva č.4/2020 [14.12.2020]

Štefan Molnár - Darovacia zmluva Stiahnuté: 43x

Defense Pro s.r.o. - Zmluva č.202016KAOS [04.12.2020]

Defense Pro s.r.o. - Zmluva o odchyte túlavých zvierat Stiahnuté: 52x

Slovenska republika - Štatistický urad SR - Zmluva o výpožičke [03.11.2020]

Štatistický urad SR - Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 32x

Dodatok k zmluve o výpožičke (15.03.2021) Stiahnuté: 40x

Anoverd s.r.o. - Kúpna zmluva č.06/2020 [23.10.2020]

Anoverd s.r.o. - Kúpna zmluva Stiahnuté: 52x

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok č.MAIL-41-10-2020-SK [08.10.2020]

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok Stiahnuté: 40x

GSP-STAV s.r.o. - Zmluva o dielo č. 05/2020/DI [08.09.2020]

GSP-STAV s.r.o. - Zmluva o dielo Stiahnuté: 49x

Agger s.r.o. - Zmluva o dielo č. 05/2020/DI [22.07.2020]

Agger s.r.o. - Zmluva o dielo Stiahnuté: 35x

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o prepojení dokumentov č.CUET-2-6-2020-SK [08.06.2020]

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o prepojení dokumentov Stiahnuté: 30x

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Zmluva o poskytnutí dotácie č.3200794 [26.03.2020]

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Zmluva o poskytnutí dotácie Stiahnuté: 39x

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o aktualizácii programov č.tz2020-03-12sg2 [25.03.2020]

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o aktualizácii programov Stiahnuté: 48x

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS registratúra č.tz2020-03-14jvi [14.03.2020]

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Stiahnuté: 47x

DURAMOL s.r.o. - Zmluva o odbere odpadových plastov [13.03.2020]

DURAMOL s.r.o. - Zmluva o odbere odpadových plastov Stiahnuté: 37x

Zmluva o poskytnutí dotácie č.919/2019 [07.10.2019]

Úrad vlády SR - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Stiahnuté: 108x

Zmluva o Municipálnom úvere 50/005/19 [20.08.2019]

Prima Banka - Zmluva o Municipálnom úvere č.50/005/19 (20.08.2019) Stiahnuté: 42x

Prima banka - Municipálny úver č.50/005/19 Dodatok č.1(31.08.2020) Stiahnuté: 133x

Prima banka - Municipálny úver č.50/005/19 Dodatok č.2(10.12.2020) Stiahnuté: 83x

Úverová zmluva č.307432-2019 [15.08.2019]

SlovZárRozvBanka - Úverová Zmluva č.307432-2019 Stiahnuté: 82x

SlovZárRozvBanka - Zmluva o zriad. zál. práva k pohľadávke č.307432-2019 Stiahnuté: 110x

SlovZárRozvBanka - Dohoda k vypl. práve k Blankozmenke č.307432-2019 Stiahnuté: 91x

Stránka