Obsah

Magellan Central Europe - Zmluva o pristúpení k záväzku [28.07.2017]

Magellan Central Europe - Zmluva o pristúpení k záväzku Stiahnuté: 39x

Magellan Central Europe - Dohoda o uplatnení vlastnej blankozmenky Stiahnuté: 24x

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37609 [20.06.2017]

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37609 Stiahnuté: 30x

Úverová zmluva č 283434-2017 [20.6.2017]

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 283434-2017 Stiahnuté: 48x

SlovZárRozvBanka – Dohoda k vypl. Práve k Blankozmenke č. 283434-2017 Stiahnuté: 37x

AlZabidi - Zmluva o poskytnutí služieb č.201702 [16.5.2017]

AlZabidi - Zmluva o poskytnutí služieb č.201702 Stiahnuté: 71x

AlZabidi - Zmluva o poskytnutí služieb č.201702 - príloha č.1 Stiahnuté: 59x

AlZabidi - Zmluva o poskytnutí služieb č.201702 - dodatok č.1 Stiahnuté: 56x

Zmluva o dielo - montáž LED svietidiel [7.4.2017]

LEDarena - Zmluva o dielo - montáž LED svietidiel Stiahnuté: 80x

LEDarena - zmluva o dielo - priloha č1 Stiahnuté: 80x

LEDarena - zmluva-o-dielo - dohoda o splátkovom kalendári Stiahnuté: 59x

LEDarena - zmluva o dielo - dohoda o vypl. práve k biankozmenke Stiahnuté: 88x

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka - [27.3.2017]

Tajbor officeI – Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka Stiahnuté: 94x

Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) [27.2.2017]

Kiss Š - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) + prílohy Stiahnuté: 99x

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [7.2.2017]

MinŽivProstSR - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuté: 78x

Záložná zmluva č. 200/296/2016 [12.1.2017]

ŠFRaB - NN invest Záložná zmluva 2x18BJ Stiahnuté: 117x

Úverová zmluva č. 200/296/2016 POo [13.12.2016]

ŠFRaB - Úverová zmluva č. 200/296/2016 POo Stiahnuté: 98x

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov [12.12.2016]

MinDVaRr Zmluva č. 0163-PRB/2016 Stiahnuté: 109x

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti [12.12.2016]

Zmluva o posk. dotácie na obstaranie techn. vybavenosti č 0164-PRB/2016 Stiahnuté: 102x

Zmluva o dielo č. EF04/2016 o sanácii skládky s nezákonne uloženým odpadom [05.10.2016]

Gulázsiová M – Zmluva o dielo č.EF 04/2016 (5.10.2016) Stiahnuté: 156x

Stránka