Obsah

DEUS - Zmluva o pripojení k IS obcí a miest pre člena ZMOS č. ZLP-00800198 [13.12.2022]

Zmluva o pripojení k IS obcí a miest pre člena ZMOS č. ZLP-00800198 [13.12.2022] Stiahnuté: 16x

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o aktualizácii programov č.tz2022-09-06nv1 [08.09.2022]

Zmluva o aktualizácii programov č.tz2022-09-06nv1 [08.09.2022] Stiahnuté: 17x

3W Slovakia s.r.o. - Zmluva o spracovaní osobných údajov [05.09.2022]

Zmluva o spracovaní osobných údajov [05.09.2022] Stiahnuté: 11x

3W Slovakia s.r.o. - Licenčná zmluva [05.09.2022]

Licenčná zmluva [05.09.2022] Stiahnuté: 16x

T-MAPY s.r.o. - Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mOBEC [17.08.2022]

Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre mOBEC [17.08.2022] Stiahnuté: 18x

Prima Banka Slovensko a.s. - Zmluva o termínovavom úvere č.50/008/22 [02.06.2022]

Prima Banka Slovensko a.s. - Zmluva o termínovavom úvere č.50/008/22 [02.06.2022] Stiahnuté: 10x

Prima Banka Slovensko a.s. - Zmluva o zriadení záložvého práva na pohľadávky č.50/008/22 [02.06.2022] Stiahnuté: 16x

GreatFirm s.r.o. - Zmluva o spolupráci [24.05.2022]

Zmluva o spolupráci [24.05.2022] Stiahnuté: 14x

BFF Central s.r.o. - Zmluva o pristúpení k záväzku č.02092021 [06.09.2021]

Zmluva o pristúpení k záväzku č.02092021 [06.09.2021] Stiahnuté: 46x

Trnavský samosprávny kraj - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.33/CKF/2021 [02.09.2021]

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.33/CKF/2021 [02.09.2021] Stiahnuté: 38x

Prima Banka Slovensko a.s. - Zmluva o Municipálnom úvere č.50/002/21 [27.04.2021]

Prima Banka Slovensko a.s. - Zmluva o Municipálnom úvere č.50/002/21 [27.04.2021] Stiahnuté: 39x

Dodatok č.1 k zmluva o Municipálnom úvere č.50/002/21 [16.12.2021] Stiahnuté: 40x

Zmluva o zriadení záložneho práva na podľadávky č.50/002/21 [16.12.2021] Stiahnuté: 47x

Prima Banka Slovensko a.s. - Zmluva o grantovom účte č.202101 [21.04.2021]

PrimaBanka_zmluva-o-grantovom-ucte Stiahnuté: 45x

BFF Central s.r.o. - Dohoda o zmene splátkového kalendára k zmluve o postúpení pohľadávok č.2018/05/68 [15.02.2021]

bff-central-europe-sro_dohoda-o-zmene-splatkoveho-kalendara-20180568 Stiahnuté: 38x

Štefan Molnár - Darovacia zmluva č.4/2020 [14.12.2020]

Štefan Molnár - Darovacia zmluva Stiahnuté: 96x

Defense Pro s.r.o. - Zmluva č.202016KAOS [04.12.2020]

Defense Pro s.r.o. - Zmluva o odchyte túlavých zvierat Stiahnuté: 106x

Slovenska republika - Štatistický urad SR - Zmluva o výpožičke [03.11.2020]

Štatistický urad SR - Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 83x

Dodatok k zmluve o výpožičke (15.03.2021) Stiahnuté: 89x

Anoverd s.r.o. - Kúpna zmluva č.06/2020 [23.10.2020]

Anoverd s.r.o. - Kúpna zmluva Stiahnuté: 102x

Stránka