Obsah

BFF Central s.r.o. - Zmluva o pristúpení k záväzku č.02092021 [06.09.2021]

Zmluva o pristúpení k záväzku č.02092021 [06.09.2021] Stiahnuté: 25x

Trnavský samosprávny kraj - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.33/CKF/2021 [02.09.2021]

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.33/CKF/2021 [02.09.2021] Stiahnuté: 17x

Prima Banka Slovensko a.s. - Zmluva o Municipálnom úvere č.50/002/21 [27.04.2021]

Prima Banka Slovensko a.s. - Zmluva o Municipálnom úvere č.50/002/21 [27.04.2021] Stiahnuté: 19x

Dodatok č.1 k zmluva o Municipálnom úvere č.50/002/21 [16.12.2021] Stiahnuté: 21x

Zmluva o zriadení záložneho práva na podľadávky č.50/002/21 [16.12.2021] Stiahnuté: 24x

Prima Banka Slovensko a.s. - Zmluva o grantovom účte č.202101 [21.04.2021]

PrimaBanka_zmluva-o-grantovom-ucte Stiahnuté: 24x

BFF Central s.r.o. - Dohoda o zmene splátkového kalendára k zmluve o postúpení pohľadávok č.2018/05/68 [15.02.2021]

bff-central-europe-sro_dohoda-o-zmene-splatkoveho-kalendara-20180568 Stiahnuté: 22x

Štefan Molnár - Darovacia zmluva č.4/2020 [14.12.2020]

Štefan Molnár - Darovacia zmluva Stiahnuté: 72x

Defense Pro s.r.o. - Zmluva č.202016KAOS [04.12.2020]

Defense Pro s.r.o. - Zmluva o odchyte túlavých zvierat Stiahnuté: 85x

Slovenska republika - Štatistický urad SR - Zmluva o výpožičke [03.11.2020]

Štatistický urad SR - Zmluva o výpožičke Stiahnuté: 58x

Dodatok k zmluve o výpožičke (15.03.2021) Stiahnuté: 65x

Anoverd s.r.o. - Kúpna zmluva č.06/2020 [23.10.2020]

Anoverd s.r.o. - Kúpna zmluva Stiahnuté: 78x

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok č.MAIL-41-10-2020-SK [08.10.2020]

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o zriadení a prevádzke emailových schránok Stiahnuté: 66x

GSP-STAV s.r.o. - Zmluva o dielo č. 05/2020/DI [08.09.2020]

GSP-STAV s.r.o. - Zmluva o dielo Stiahnuté: 97x

Agger s.r.o. - Zmluva o dielo č. 05/2020/DI [22.07.2020]

Agger s.r.o. - Zmluva o dielo Stiahnuté: 61x

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o prepojení dokumentov č.CUET-2-6-2020-SK [08.06.2020]

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o prepojení dokumentov Stiahnuté: 55x

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Zmluva o poskytnutí dotácie č.3200794 [26.03.2020]

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Zmluva o poskytnutí dotácie Stiahnuté: 71x

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o aktualizácii programov č.tz2020-03-12sg2 [25.03.2020]

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o aktualizácii programov Stiahnuté: 87x

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS registratúra č.tz2020-03-14jvi [14.03.2020]

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Stiahnuté: 112x

DURAMOL s.r.o. - Zmluva o odbere odpadových plastov [13.03.2020]

DURAMOL s.r.o. - Zmluva o odbere odpadových plastov Stiahnuté: 63x

Stránka