Obsah

Zmluva o poskytnutí dotácie č.919/2019 [07.10.20119]

Úrad vlády SR - Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 Stiahnuté: 54x

Zmluva o Municipálnom úvere 50/005/19 [20.08.2019]

Prima banka - Municipálny úver č.50/005/19 Dodatok č.1(31.08.2020) Stiahnuté: 82x

Prima banka - Municipálny úver č.50/005/19 Dodatok č.2(10.12.2020) Stiahnuté: 29x

Úverová zmluva č.307432-2019 [15.08.2019]

SlovZárRozvBanka - Úverová Zmluva č.307432-2019 Stiahnuté: 42x

SlovZárRozvBanka - Zmluva o zriad. zál. práva k pohľadávke č.307432-2019 Stiahnuté: 52x

SlovZárRozvBanka - Dohoda k vypl. práve k Blankozmenke č.307432-2019 Stiahnuté: 50x

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o zriadení mobilnej aplikácie v prevádzke č.MA-02-7-2019-SK [9.07.2019]

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o zriadení mobilnej aplikácie v prevádzke č.MA-02-7-2019-SK Stiahnuté: 36x

Nájomné zmluvy na obecné byty platné do 30.11.2020

Nájomné zmluvy na obecné byty platné do 30.11.2020 Stiahnuté: 61x

Strestav s.r.o. - Zlepšenie energetickej hospodárnosti- rekonštrukcia obecného úradu [21.09.2018]

Strestav s r.o. - Zmluva o dielo č.2742 Stiahnuté: 45x

RECobal s.r.o. - Zmluva o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch [12.06.2018]

RECobal s.r.o. - Zmluva o spolupráci podľa Zákona o odpadoch Stiahnuté: 45x

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL [5.06.2018]

Galileo Corporation s.r.o. - Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSL Stiahnuté: 40x

Mgr. Krisztina Szevecsek - Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej ososby [25.05.2018]

Mgr. Krisztina Szevecsek - Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej ososby Stiahnuté: 43x

Lomtec.com a.s. - Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov [24.05.2018]

Lomtec.com a.s. - Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Stiahnuté: 33x

TOPSET Solutions s.r.o.- Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov [15.05.2018]

TOPSET Solutions s.r.o.- Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov č.tz2018-05-15jv1 Stiahnuté: 40x

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 38821 [24.04.2018]

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 38821 Stiahnuté: 57x

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva [15.1.2018]

TOPSET Solutions s.r.o. - Zmluva o aktualizácii programov systémovej podpore a licenčná zmluva Stiahnuté: 71x

Hollý - Zmluva o poskytovaní služieb [11.12.2017]

Hollý - Zmluva na stavebný dozor Stiahnuté: 61x

Hollý - Zmluva na stavebný dozor - dodatok č.1 Stiahnuté: 62x

TOPSET Solutions - Zmluva o aktualizácii programov č.tz2017-11-13vs1 [21.11.2017]

TOPSET Solutions - Zmluva o aktualizácii programov č.tz2017-11-13vs1 Stiahnuté: 99x

ABYS Slovakia - Mandátna zmluva [03.10.2017]

ABYS Slovakia - Mandátna zmluva Stiahnuté: 90x

Stránka