Obsah

Úverová zmluva č 283434-2017 [20.6.2017]

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 283434-2017 (20.6.2017) Stiahnuté: 19x

SlovZárRozvBanka – Dohoda k vypl. Práve k Blankozmenke č. 283434-2017 (20.6.2017) Stiahnuté: 11x

AlZabidi - Zmluva o poskytnutí služieb č.201702 [16.5.2017]

AlZabidi - Zmluva o poskytnutí služieb č.201702 Stiahnuté: 40x

AlZabidi - Zmluva o poskytnutí služieb č.201702 - príloha č.1 Stiahnuté: 33x

AlZabidi - Zmluva o poskytnutí služieb č.201702 - dodatok č.1 (31.10.2017) Stiahnuté: 33x

Zmluva o dielo - montáž LED svietidiel [7.4.2017]

LEDarena - Zmluva o dielo - montáž LED svietidiel Stiahnuté: 45x

LEDarena - zmluva o dielo - priloha č1 Stiahnuté: 43x

LEDarena - zmluva-o-dielo - dohoda o splátkovom kalendári Stiahnuté: 33x

LEDarena - zmluva o dielo - dohoda o vypl. práve k biankozmenke Stiahnuté: 48x

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka - [27.3.2017]

Tajbor officeI – Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka Stiahnuté: 68x

Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) [27.2.2017]

Kiss Š - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) + prílohy Stiahnuté: 67x

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [7.2.2017]

MinŽivProstSR - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuté: 56x

Záložná zmluva č. 200/296/2016 [12.1.2017]

ŠFRaB - NN invest Záložná zmluva 2x18BJ Stiahnuté: 89x

Úverová zmluva č. 200/296/2016 POo [13.12.2016]

ŠFRaB - Úverová zmluva č. 200/296/2016 POo Stiahnuté: 71x

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov [12.12.2016]

MinDVaRr Zmluva č. 0163-PRB/2016 Stiahnuté: 81x

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti [12.12.2016]

Zmluva o posk. dotácie na obstaranie techn. vybavenosti č 0164-PRB/2016 Stiahnuté: 71x

Zmluva o dielo č. EF04/2016 o sanácii skládky s nezákonne uloženým odpadom [05.10.2016]

Gulázsiová M – Zmluva o dielo č.EF 04/2016 (5.10.2016) Stiahnuté: 118x

Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č.oprávneného 16/672/L13.0954.14.0001/VB [15.07.2016]

ZSEdistribúcia – Zmluva o zriadení vecných bremien 16/672/L13.0954.14.0001/VB (4.7.2016) Stiahnuté: 112x

Zmluva o dielo č.12016 [26.05.2016]

NN invest – Zmluva o dielo č.1/2016 - Zlepšenie energ. hospodárnosti budovy OU (20.4.2016) Stiahnuté: 131x

Úverová zmluva č.270262-2016 [18.04.2016]

SlovZárRozvBanka – Dohoda k vypl. Práve k Blankozmenke č 270262-2016 Stiahnuté: 106x

Stránka