Obsah

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (7.2.2017)

MinŽivProstSR - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuté: 1x

Záložná zmluva č. 200/296/2016 [12.1.2017]

ŠFRaB - NN invest Záložná zmluva 2x18BJ Stiahnuté: 12x

Úverová zmluva č. 200/296/2016 POo [13.12.2016]

ŠFRaB - Úverová zmluva č. 200/296/2016 POo Stiahnuté: 7x

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov [12.12.2016]

MinDVaRr Zmluva č. 0163-PRB/2016 Stiahnuté: 8x

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti (12.12.2016)

Zmluva o posk. dotácie na obstaranie techn. vybavenosti č 0164-PRB/2016 Stiahnuté: 2x

Zmluva o dielo č. EF04/2016 o sanácii skládky s nezákonne uloženým odpadom [05.10.2016]

Gulázsiová M – Zmluva o dielo č.EF 04/2016 (5.10.2016) Stiahnuté: 51x

Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č.oprávneného 16/672/L13.0954.14.0001/VB [15.07.2016]

ZSEdistribúcia – Zmluva o zriadení vecných bremien 16/672/L13.0954.14.0001/VB (4.7.2016) Stiahnuté: 47x

Zmluva o dielo č.12016 [26.05.2016]

NN invest – Zmluva o dielo č.1/2016 - Zlepšenie energ. hospodárnosti budovy OU (20.4.2016) Stiahnuté: 57x

Úverová zmluva č.270262-2016 [18.04.2016]

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270262-2016 (18.4.2016) Stiahnuté: 59x

SlovZárRozvBanka – Dohoda k vypl. Práve k Blankozmenke č 270262-2016 Stiahnuté: 40x

Úverová zmluva č.270254-2016 [18.04.2016]

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270254-2016 (18.4.2016) Stiahnuté: 45x

SlovZárRozvBanka – Zmluva o zriad. zál. práva. k pohľadávke č 270254-2016 Stiahnuté: 46x

SlovZárRozvBanka – Dohoda k vypl. Práve k Blankozmenke č 270254-2016 Stiahnuté: 39x

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270254-2016 – dodatok č.1 (24.4.2017) Stiahnuté: 1x

Kúpna zmluva NN Invest s.r.o. [24.02.2016]

NN invest_Kúpna Zmluva na bytový dom 2x18BJ Stiahnuté: 7x

NN invest_Kúpna Zmluva - dodatok1 Stiahnuté: 8x

Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním [01.01.2016]

eMeM Consulting – Zmluva o poskytovaní služieb (18.1.2015) Stiahnuté: 54x

Projektová zmluva CLT01013 [18.11.2015]

Úrad Vlády SR – Projektová Zmluva CLT1013 (24.2.2015) Stiahnuté: 44x

Zmluva o poskytovaní technických služieb 11/2015 [19.10.2015]

MAXNETWORK_Zmluva o poskytovaní techn služieb č.11/2015 Stiahnuté: 42x

Návrh poistnej zmluvy č. 441 9007781 [27.10.2015]

Komunálna Poisťovňa - poistenie kamerového systému Stiahnuté: 46x

Stránka