Obsah

Mandátna zmluva č. 50/002/12 [01.03.2012]

Prima Banka – Mandátna Zmluva č.50/002/12 Dodatok č.2 (27.8.2012) Stiahnuté: 197x

Prima Banka – Mandátna Zmluva č.50/002/12 Dodatok č.3 (28.5.2013) Stiahnuté: 187x

Kúpna zmluva [31.08.2011]

Németh E - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) (26.8.2011) Stiahnuté: 174x

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien č. 11/262/09074306/ZBZ_VB zo dňa 10.06.2011 [10.06.2011]

ZSEdistribúcia – Zmluva oBZ č.11/262/09074326ZBZ_VB Stiahnuté: 177x

ZSEdistribúcia – Zmluva oBZ č.11/262/09074326ZBZ_VBpriloha1 Stiahnuté: 202x

Kúpna zmluva - kúpa stavebného pozemku č.36 [01.06.2011]

Bajiová A Szabó P - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) (1.6.2011) Stiahnuté: 180x

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam [01.06.2011]

Pintér Z - Kúpna Zmluva (nadobudnutie parcely – orná pôda) (1.6.2011) Stiahnuté: 184x

Kúpna zmluva č.11/261/09074306/KZ_P_TS, ku dňu 31.05.2011 [31.05.2011]

ZSEdistribúcia – KupnaZmluva č.11/261/09074306/KZ_P_TS Stiahnuté: 164x

ZSEdistribúcia – KupnaZmluva č.11/261/09074306/KZ_P_TS príloha1 Stiahnuté: 197x

ZSEdistribúcia – KupnaZmluva č.11/261/09074306/KZ_P_TS príloha2 Stiahnuté: 169x

Obnova centra obce Dunajský Klátov [31.03.2011]

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č.20/016/11 (10.5.2011) Stiahnuté: 150x

Prima Banka – Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č.20/016/11.Dodatok č,1 (9.5.2012) Stiahnuté: 160x

Prima Banka – Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č.20/016/11.Dodatok č,2 (20.8.2012) Stiahnuté: 185x

Stránka