Obsah

Archív zaniknutých nájomných zmlúv

Bytový dom - súpisné číslo 160
Balogová Melinda:          do 30.11.2020        do 30.11.2022
Csonga Gabriel:               do 14.09.2020        do 30.11.2022
Hobot Alexander:             do 30.11.2020       do 30.11.2022
Hrabár Michal:                  do 30.11.2020       do 30.11.2022
László Norbert:                do 30.11.2020        do 30.11.2022
Méhes Ján:                       do 30.11.2020       do 30.11.2022
Szabadová Lýdia:             do 30.11.2020       do 30.11.2022
Szelnekovicsová Edita:   do 30.11.2020       do 30.11.2022
Szombatiová Priska:       do 30.11.2020       do 30.11.2022

Bytový dom - súpisné číslo 198
Éliáš Robert                      do 30.11.2020         do 30.11.2022
Karácsonyová Gabriela   do 05.05.2022        do 30.11.2022
Katona Adriana                do 30.11.2020        do 30.11.2022
Kováčová Denisa             do 30.09.2020 
Losonsky Alexander        do 12.02.2021        do 30.11.2022
Mészáros Imrich              do 30.11.2020        do 30.11.2022
Mészáros Tihamér                                            do 11.03.2023
Ollári Jozef                        do 30.11.2020        do 30.11.2022
Szekács Jozef                  do 30.11.2020        do 30.11.2022
Tászli Štefan                     do 30.11.2020        do 30.11.2022

Bytový dom - súpisné číslo 260
Bindicsová Mária             do 30.11.2020        do 30.11.2022
Csiba Lívia                         do 30.11.2020       do 30.11.2022
Csóka Karol                       do 31.01.2021       do 30.11.2022
Czinegeová Priska           do 30.11.2020        do 30.11.2022
Gaálová Iveta                    do 14.12.2021        do 30.11.2022
Szabó Enikő                      do 28.02.2021        do 30.11.2022

Bytový dom - súpisné číslo 411
Antalová Anna                  do 30.11.2020        do 30.11.2022
Cichacký Bohdan             do 31.12.2020        do 30.11.2022
Csibová Rozália               do 30.11.2020         do 30.11.2022
Fegyveres Tibor               do 30.11.2020
Fehér Tomáš                    do 30.11.2020         do 30.11.2022
Fucsek Tibor                    do 30.11.2020         do 30.11.2022
Karika Imrich                    do 30.11.2020         do 30.11.2022
Katona Attila                     do 30.11.2020
Kominácky Matej             do 30.11.2020         do 30.11.2022
Krajčírová Ildikó               do 30.11.2020         do 30.11.2022
Lukács Robert                  do 30.11.2020         do 30.11.2022
Mazsárová Kristína                                            do 30.09.2023
Molnár Ján                                                          do 30.11.2022
Olejník Jaroslav               do 30.11.2020         do 30.11.2022
Ollé Dávid                         do 30.11.2020         do 30.11.2022
Ondrejíčka Igor                do 30.11.2020         do 30.11.2022
Sárkozi Miroslav              do 20.11.2020        do 30.11.2022
Szolgay Dávid                   do 30.11.2020        do 30.11.2022
Tászli Zoltán                     do 30.11.2020        do 30.11.2022
Tomaček Ladislav            do 31.01.2021        do 30.11.2022

Bytový dom - súpisné číslo 432
Antalová Edita                   do 30.11.2020        do 30.11.2022
Csehová Iveta                   do 05.10.2020         do 30.11.2022
Cserge Gábor                    do 30.11.2020        do 30.11.2022
Domonkos Balázs                                              do 30.11.2022
Dömötör Peter                  do 30.11.2020        do 30.11.2022
Forgács Tamás                do 16.08.2021         do 30.11.2022
Gunázer Richard               do 31.12.2020        do 30.11.2022
Horváth Zsolt                    do 30.11.2020        do 30.11.2022
Horváthová Iveta              do 30.11.2020        do 30.11.2022
Hodosy Alžbeta                do 31.12.2020        do 30.11.2022
Kocsis Kristián                 do 30.11.2020
Kutak Ján                                                            do 31.01.2023
Ludasová Gabriela                                             do 31.10.2023
Mandák Emese                do 30.09.2020        do 30.11.2022
Márk Zsolt                        do 30.11.2020        do 30.11.2022
Molnár Ján                       do 30.11.2020
Nagy Attila                        do 30.11.2020        do 30.11.2022
Patócs Jozef                    do 30.06.2020        do 30.11.2022
Petrík Ján                                                           do 30.06.2022
Szabó Dávid                      do 31.10.2021
Takácsová Dominika                                        do 31.05.2023
Vlčková Ildikó                   do 30.11.2020        do 30.11.2022