Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.05.2022

Zmluva o spolupráci č.6/2022

6/2022

276,70 EUR

GreatFirm s.r.o.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

16.12.2021

Zmluva o zriadení záložného práva pohľadávky

5000221

79 733,74 EUR

Prima Banka Slovensko a.s.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

16.12.2021

Zmluva o Municipálnom úvere

50/002/21

Neuvedené

Prima Banka Slovensko a.s.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

06.09.2021

Zmluva o pristúpení k záväzku

02092021

49 811,61 EUR

BFF Central s.r.o.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

02.09.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

33/CKF/2021

3 000,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

27.04.2021

Zmluva o Municipálnom úvere

50/002/21

66 444,78 EUR

Prima Banka Slovensko a.s.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

21.04.2021

Zmluva o grantovom účte

202101

nie je uvedená

Prima Banka Slovensko a.s.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

15.03.2021

Dodatok č,1 k zmluve o pristúpení k záväzku

3/2020 dodatok č.1

nie je uvedená

SR-Štatistický úrad SR

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

15.02.2021

Dodatok č.1 k zmluve o pristúpení k záväzku

2017/07/148 dodatok č.1

nie je uvedená

BFF Central s.r.o.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

15.02.2021

Dohoda o zmene splátkového kalendára k zmluve o postúpení pohľadávok

2018/05/68

30 038,08 EUR

BFF Central s.r.o.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

20.08.2019

Zmluva o úvere

50/005/19

20 000,00 EUR

Prima Banka Slovensko a.s.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: