Navigácia

Obsah

Späť

Zámer - Chatová oblasť- Tajbor Office s.r.o.

OÚ Dun. Streda - zaslanie zámeru

Verejnosť môže do zámeru nahliadnuť na Obecnom úrade v stránkových dňoch a pripomienky môže podávať tiež na Obecnom úrade - Dunajský Klátov č.20.

Zverejnenie zámeru na internete

Vyvesené: 13. 4. 2018

Dátum zvesenia: 4. 5. 2018

Zodpovedá: Mgr. Mária Csibová-starostka obce

Späť