Navigácia

Obsah

Vítajte na internetovskej stránke obce Dunajský Klátov

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, o jej histórii, súčasnosti a o ostatných skutočností, ktoré môžu zaujímať návštevníka našej obce, nášho regiónu. Neoddeliteľnú súčasť tejto stránky tvoria aj dokumenty o činnosti Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva, ktoré sú určené predovšetkým pre obyvateľov našej obce v záujme poskytnúť komplexnú a pohotovú informácie o dianí v našej obci. V neposlednom rade na stránke sa snažíme podať aj podrobnú dokumentáciu význačnejších udalostí, ktoré sa udiali v našej obci. Budeme vďační za prípadné pripomienky a návrhy na skvalitnenie našej práce s touto internetovou stránkou.

Želám Vám príjemný pobyt na tejto stránke a dúfam, že tu získané informácie budú pre Vás užitočné.

                                                                                                           Mgr. Csibová Mária, starostka obce

 

Üdvözöljük községünk, Dunatőkés honlapján

Honlapunkon szándékozunk információkat szolgáltatni községünkről, annak történelméről és jelenéről, amelyek érdekelhetik községünk lakósait, látogatóit és mindazokat, akik érdeklődést tanúsítanak községünk, régiónk iránt.  A honlap szerves részét képezik a Községi Hivatal és a Képviselőtestület hírei, dokumentumai, amelyek elsősorban községünk lakósságát érdeklik. Szándékozunk foglalkozni a községünkben lezajlodó eseményekről is, amelyekről részletes beszámolóval, fotodokumentációval ill. videofelvételekkel igyekezünk ezeket részletesen dokumentálni. Szívesen vesszük az esetleges visszajelzéseket, amelyek segítenek a honlapunk szerkesztésében, színessebbé tételében.

(tovább)

12.10.2018

Jesenné upratovanie - 2018 - Lomtalanítás

17.10.2018 v stredu od 8.00 hodín ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2018 október 17-én szerdán 8.00 órától

Detail

11.09.2018

Az óvoda új épületének ünnepélyes átadása

2018 szeptember 10-én ünnepélyes keretek között átadták a helyi magyar tanítási nyelvű óvoda új épületét. Dňa 10.9.2018 bola slávnostne odovzdaná nová budova miestnej Materskej školy s VJM.

Detail

14.08.2018

Projekt Spoločne sme silnejší

V dňoch 4-6.Mája 2018 sa uskutočnilo v obci Dunajský Klátov medzinárodné stretnutie obcí

Detail

10.05.2018

Nová zastávka autobusov - Új atóbuszmegálló

SAD Dun.Streda zaviedla novú zastávku v obci "Nová štvrť" pre autobusy na trati Dunajská Streda - Jahodná - Trhová Hradská ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SAD Dun.Streda a Dunajská Streda - Jahodná - Trhová Hradská járatra új megállót létesített községünkben "Új lakótelep (Nová štvrť)" névvel

Detail

12.10.2018

Slávnostné odovzdanie novej budovy MŠ - Az óvoda új épületének ünnepélyes átadása

Slávnostné odovzdanie novej budovy MŠ - Az óvoda új épületének ünnepélyes átadása

10.9.2018

Detail

10.10.2018

Stavba Materskej Školy 2013-2018

Stavba Materskej Školy 2013-2018

Obrázky z priebehu stavby

Detail

13.07.2018

Deň Detí - Gyermeknap 2018

Deň Detí - Gyermeknap 2018

5.6.2018

Detail

06.06.2018

Majáles 2018 - vystúpenie škôlkárov

Majáles 2018 - vystúpenie škôlkárov

Program detí z MŠ na 12. Majálesi - 5.5.2018

Detail

22.05.2018

Majáles 2018

Majáles 2018

12. Klátovský Majáles

Detail