Navigácia

Obsah

Vítajte na internetovskej stránke obce Dunajský Klátov

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, o jej histórii, súčasnosti a o ostatných skutočností, ktoré môžu zaujímať návštevníka našej obce, nášho regiónu. Neoddeliteľnú súčasť tejto stránky tvoria aj dokumenty o činnosti Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva, ktoré sú určené predovšetkým pre obyvateľov našej obce v záujme poskytnúť komplexnú a pohotovú informácie o dianí v našej obci. V neposlednom rade na stránke sa snažíme podať aj podrobnú dokumentáciu význačnejších udalostí, ktoré sa udiali v našej obci. Budeme vďační za prípadné pripomienky a návrhy na skvalitnenie našej práce s touto internetovou stránkou.

Želám Vám príjemný pobyt na tejto stránke a dúfam, že tu získané informácie budú pre Vás užitočné.

                                                                                                           Mgr. Csibová Mária, starostka obce

 

Üdvözöljük községünk, Dunatőkés honlapján

Honlapunkon szándékozunk információkat szolgáltatni községünkről, annak történelméről és jelenéről, amelyek érdekelhetik községünk lakósait, látogatóit és mindazokat, akik érdeklődést tanúsítanak községünk, régiónk iránt.  A honlap szerves részét képezik a Községi Hivatal és a Képviselőtestület hírei, dokumentumai, amelyek elsősorban községünk lakósságát érdeklik. Szándékozunk foglalkozni a községünkben lezajlodó eseményekről is, amelyekről részletes beszámolóval, fotodokumentációval ill. videofelvételekkel igyekezünk ezeket részletesen dokumentálni. Szívesen vesszük az esetleges visszajelzéseket, amelyek segítenek a honlapunk szerkesztésében, színessebbé tételében.

(tovább)

17.03.2019

Prezidentské voľby 2019 - výsledky 1. kola volieb v obci Dunajský Klátov

Volilo 149 voličov (účasť 25.8%). Najviac hlasov dostali Zuzana Čaputová (84 hlasov) a Béla Bugár (40 hlasov)....

Detail

25.11.2018

Darovanie krvi - Véradás

Darovanie krvi - Véradás

Miestna organizácia SČK dňa 25.11.2018 organizovala v obci deň dobvovoľvého darovania krvi ---- A Vöröskereszt helyi szervezete 2018. nov. 25-én önkéntes véradó napot szervezett

Detail

21.10.2018

Stretnutie s dôchodcami (II.) - 2018 - Nyugdíjasnap (II.)

Stretnutie s dôchodcami (II.) - 2018 - Nyugdíjasnap (II.)

Vystúpenie škôlkárov Az ovisok fellépése 21.10.2018

Detail

21.10.2018

Stretnutie s dôchodcami - 2018 - Nyugdíjasnap

Stretnutie s dôchodcami - 2018 - Nyugdíjasnap

21.10.2018

Detail

12.10.2018

Vyrezávanie tekvíc - 2018 - Tökfesztivál

Vyrezávanie tekvíc - 2018 - Tökfesztivál

12.10.2018

Detail

16.09.2018

Detská Hasičská Liga 2018

Detská Hasičská Liga 2018

Pezinok 16.9.2018

Detail