Navigácia

Obsah

Vítajte na internetovskej stránke obce Dunajský Klátov

Na tejto stránke Vám ponúkame informácie o našej obci, o jej histórii, súčasnosti a o ostatných skutočností, ktoré môžu zaujímať návštevníka našej obce, nášho regiónu. Neoddeliteľnú súčasť tejto stránky tvoria aj dokumenty o činnosti Obecného úradu a Obecného zastupiteľstva, ktoré sú určené predovšetkým pre obyvateľov našej obce v záujme poskytnúť komplexnú a pohotovú informácie o dianí v našej obci. V neposlednom rade na stránke sa snažíme podať aj podrobnú dokumentáciu význačnejších udalostí, ktoré sa udiali v našej obci. Budeme vďační za prípadné pripomienky a návrhy na skvalitnenie našej práce s touto internetovou stránkou.

Želám Vám príjemný pobyt na tejto stránke a dúfam, že tu získané informácie budú pre Vás užitočné.

                                                                                                           Mgr. Csibová Mária, starostka obce

 

Üdvözöljük községünk, Dunatőkés honlapján

Honlapunkon szándékozunk információkat szolgáltatni községünkről, annak történelméről és jelenéről, amelyek érdekelhetik községünk lakósait, látogatóit és mindazokat, akik érdeklődést tanúsítanak községünk, régiónk iránt.  A honlap szerves részét képezik a Községi Hivatal és a Képviselőtestület hírei, dokumentumai, amelyek elsősorban községünk lakósságát érdeklik. Szándékozunk foglalkozni a községünkben lezajlodó eseményekről is, amelyekről részletes beszámolóval, fotodokumentációval ill. videofelvételekkel igyekezünk ezeket részletesen dokumentálni. Szívesen vesszük az esetleges visszajelzéseket, amelyek segítenek a honlapunk szerkesztésében, színessebbé tételében.

(tovább)

16.09.2022

SKHU WETA - Tlačová správa - Sajtótájékoztató

SKHU WETA - Tlačová správa - Sajtótájékoztató

Detail

16.09.2022

Mesél a természet a 100 éves vízimalomnál SK HU WETA

Mesél a természet a 100 éves vízimalomnál

Detail

01.02.2022

Sčítanie obyvatelstva / Népszámlálás – 2021

K 1.1.2021 obec Dunajský Klátov mal 767 obyvateľov / 2021 jan. 1.-én Dunatőkés községnek 767 lakósa volt.

Detail

Úradná tabuľa

23.11.2023 - 08.12.2023

Verejná vyhláška - Katona Mária

15.11.2023 - 01.12.2023

Zrušenie trvalého pobytu

15.03.2023 - 31.12.2023

Tuzvédelem-Ochrana pred požiarmi

11.09.2022

Spoločne to ide ľahšie /  Együtt könnyebb

Spoločne to ide ľahšie / Együtt könnyebb

Fotografie z realizácie programu spolupráce Interreg V-A v dňoch 10-11.9.2022 v Dunajskom Klátove. / Fényképek az Interreg V-A Együttműködési Program megrendezéséről Dunatőkésen 2022.szept.10 és 11-én

Detail

02.06.2019

Sadenie ruží 2019  / Rózsaültetés 2019

Sadenie ruží 2019 / Rózsaültetés 2019

Tradičné sadenie ruží do ružovej záhrady detí narodených v roku 2018 / A 2018 évben született gyermekek rózsáinak a kiültetése.

Detail

02.06.2019

Deň detí 2019  /  Gyermeknap 2019

Deň detí 2019 / Gyermeknap 2019

2.6.2019

Detail

10.05.2019

Majáles 2019

Majáles 2019

2019 május 4

Detail

10.05.2019

Majáles2019 (škôlkári / ovisok)

Majáles2019 (škôlkári / ovisok)

Vystúpenie žiakov MŠ na Majálesi (4.5.2019) / Az óvodások fellépése a Majálison (2019. máj. 4.)

Detail

Mobilná aplikácia V-OBRAZE

 

Predstavujeme novú službu pre občanov a návštevníkov našej obce.


Chcete byť informovaný o aktualitách z nášho webu? Chcete mať k dispozícii dôležité informácie z obce vo vašom smartfóne ? 

Google playApp store

V-obraze

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií