Navigácia

Obsah

 

Vodný mlyn Dunajský Klátov

 

Kultúrna technická pamiatka, vodný mlyn v Dunajskom Klátove sa nachádza na brehu Klátovského ramena Malého Dunaja v katastri obce Dunajský Klátov, okres Dunajská Streda. Je typickým príkladom spodkového mlyna.

 

ZOM - Vodný mlyn Dunajský KlátovZOM - Vodný mlyn Dunajský KlátovZOM - Vodný mlyn Dunajský Klátov

 

Terajšiu stavebnú úpravu získal pri prestavbe v roku 1920. Posledným majiteľom bol Michal Cséfalvay. Naposledy sa v mlyne pracovalo v štyridsiatich rokoch 20. storočia. Postavením nového mostu v päťdesiatych rokoch bola voda odvedená od vodného kolesa, a niet divu, že bolo úplne zruinované.

V druhej polovici osemdesiatych rokov 20. storočia bol mlyn odkúpený štátom a objekt a celé okolie bolo vyhlásené za štátom chránené územie. Začala sa stavebno-technická rekonštrukcia objektu. Pre verejnosť bol mlyn sprístupnený 21.augusta 1987. Vodný mlyn je súčasťou Žitnoostrovného múzea Dunajská Streda, v súčasnosti je v správe obce Dunajský Klátov. V budove mlyna sa nachádza stála expozícia vodného mlynárstva s pôvodným zariadením.

(podrobnejšie o mlyne)


 

V roku 2016 bola prevedená komplexná rekonštrukcia celého objektu a bola vybudovaná výhliadková plošina na protiľahlom brehu Klátovského ramena. Projekt rekonštrukcie bola spolufinancovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej Republiky.

 

 

ZOM - Vodný mlyn Dunajský Klátov ZOM - Vodný mlyn Dunajský Klátov ZOM - Vodný mlyn Dunajský Klátov ZOM - Vodný mlyn Dunajský Klátov
ZOM - Vodný mlyn Dunajský Klátov ZOM - Vodný mlyn Dunajský Klátov ZOM - Vodný mlyn Dunajský Klátov ZOM - Vodný mlyn Dunajský Klátov