Navigácia

Obsah

Obecný Úrad

IČO: 00800198

 

Starostka obce: Mgr. Csibová Mária
Tel.:0918/460607

Referentka: Kristína Lóciová
Tel.: 031/5591332
Mail: ocudunklatov@stonline.sk
 

Stránkové dni a hodiny

 

Pondelok 07:30 - 15:00
Utorok nestránkový deň
Streda 07:30 - 16:00
Štvrtok 07:30 - 12:00         (od 11:00 hod. agenda Stavebného úradu)
Piatok 07:30 - 12:00  

 

Agendu Stavebného úradu vybavuje:
Bc. Beáta Nagyová
Tel.: +421905 716 201
 

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov: 
Mgr. Krisztina Szevecsek
Tel.: +421915 753 870
Mail: zodpovednaosoba@centrum.sk