Navigácia

Obsah

Obecný úrad

IČO: 00800198

 

Starostka obce: Mgr. Csibová Mária
Tel.:0918/460607

Referentka: Kristína Lóciová
Tel.: 031/5591332
Mail: obec@dunajskyklatov.sk
 

Stránkové dni a hodiny

 

Pondelok

07:30 - 12:00 /obedňajšia prestávka od 12.00 do 12:30/ 

12.30-15:00

Utorok nestránkový deň
Streda

07:30 - 12:00 /obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30/

12:30 - 16:00

Štvrtok

07:30 - 12:00         (od 12:00 hod. agenda Stavebného úradu)

/obedňajšia prestávka od 12:00 do 12:30/

12:30 - 15:00

Piatok nestránkový deň  

 

Agendu Stavebného úradu vybavuje:
Bc. Beáta Nagyová
Tel.: +421 905 716201
 

 

Zodpovedná osoba na ochranu osobných údajov: 
Mgr. Krisztina Szevecsek
Tel.: +421 915 753870
Mail: zodpovednaosoba@centrum.sk

Záznam o spracovateľských činnostiach
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov kamerovým systémom

Ochrana obyvateľstva
 

 

Hlavný kontrolór obce:
Dr Hulkó Gábor
Tel.: +421 905 846283