Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.09.2017

úverová zmluva

Dodatok č. 2 k úverovej zmluve č. 270254-2016

Neuvedené

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Slovenská záručná rozvojová banka

22.08.2017

Prílohy k zmluve

3/2017

66 444,78 EUR

PROFI STAV TEAM s.r.o.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

22.08.2017

Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov v obci Dunajský Klátov

3/2017

66 444,78 EUR

PROFI STAV TEAM s.r.o.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

28.07.2017

Zmluva o pristúpení k záväzku

2017/07/148

110 000,00 EUR

Magellan Central Europe s.r.o.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

21.06.2017

Zmluva o finančnej dotácie

37609

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

20.06.2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 283434/2017

283434-2017-Dohoda

21 080,00 EUR

Slovenská záručná rozvojová banka

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

20.06.2017

Zmluva o úvere

283434/2017

21 080,00 EUR

Slovenská záručná rozvojová banka

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

26.05.2017

dodatok č.4 k Municipálnej úverovej zmluve

50/003/13

viď text zmluvy

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Prima Banka Slovensko a.s.

17.05.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

2/2017

4 158,00 EUR štyritisícstopäťdesiatosem EUR

Ing. Denisa Al-Zabidi

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

04.05.2017

Zmluva o dielo a prílohy

2/2017

42 406,80 EUR štyridsaťdvatisícštyristošesť EUR 80/100 centov

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

LED ARENA s.r.o.

04.05.2017

Dodatok č.1

1/2017

1 094 000,00 EUR jedenmiliondeväťdesiatštyritisíc

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

NN Invest s.r.o.

25.04.2017

Dodatok č.1

1

vid . v zmluve

Slovenská záručná rozvojová banka

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

27.03.2017

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

012017

bezodplatne

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Tajbor office s.r.o.

27.02.2017

Kúpna zmluva

1/2017

5 707,00 EUR päťtisícsedemstosedem EUR

Kiss Štefan

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

15.02.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2015-6/143

157 418,05 EUR

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Ministerstvo životného prostredia SR

12.01.2017

Zmluva č. 0164-PRB/2016

0164-PRB/2016

48 130,00 EUR štyridsaťosemtisícstotridsať EUR

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

12.12.2016

Záložná zmluva

200/296/2016

1 684 000,00 EUR jedenmiliónšesťstoosemdesiatštyritisíc

NN Invest s.r.o.

Štátny fond rozvoja bývania

12.12.2016

Zmluva č. 0163-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0163-PRB/2016

589 400,00 EUR päťstoosemdesiatdeväťtisícštyristo EUR

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

08.12.2016

Zmluva o úvere

200/296/2016 POo

1 094 600,00 EUR jedenmilióndeväťdesiatštyritisícšesťsto EUR

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Štátny fond rozvoja bývania

24.03.2016

Kúpna zmluva

1/2016

1 094 000,00 EUR jedenmiliondeväťdesiatštyritisíc

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

NN Invest s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1