Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.11.2017

Zmluva o aktualizácii programov

tz2017-11-13vs1

78,00 EUR sedemdesiatosem eur

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

20.11.2017

Mandátna zmluva

03102017

840,00 EUR

ABYS Slovakia s.r.o.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

25.10.2017

Záložná zmluva

0163-PRB/2016/Z

589 400,00 EUR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

28.09.2017

úverová zmluva

Dodatok č. 2 k úverovej zmluve č. 270254-2016

Neuvedené

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Slovenská záručná rozvojová banka

22.08.2017

Prílohy k zmluve

3/2017

66 444,78 EUR

PROFI STAV TEAM s.r.o.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

22.08.2017

Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov v obci Dunajský Klátov

3/2017

66 444,78 EUR

PROFI STAV TEAM s.r.o.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

28.07.2017

Zmluva o pristúpení k záväzku

2017/07/148

110 000,00 EUR

Magellan Central Europe s.r.o.

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

21.06.2017

Zmluva o finančnej dotácie

37609

3 000,00 EUR tritisíc

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

20.06.2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 283434/2017

283434-2017-Dohoda

21 080,00 EUR

Slovenská záručná rozvojová banka

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

20.06.2017

Zmluva o úvere

283434/2017

21 080,00 EUR

Slovenská záručná rozvojová banka

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

26.05.2017

dodatok č.4 k Municipálnej úverovej zmluve

50/003/13

viď text zmluvy

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Prima Banka Slovensko a.s.

17.05.2017

Zmluva o poskytnutí služieb

2/2017

4 158,00 EUR štyritisícstopäťdesiatosem EUR

Ing. Denisa Al-Zabidi

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

04.05.2017

Zmluva o dielo a prílohy

2/2017

42 406,80 EUR štyridsaťdvatisícštyristošesť EUR 80/100 centov

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

LED ARENA s.r.o.

04.05.2017

Dodatok č.1

1/2017

1 094 000,00 EUR jedenmiliondeväťdesiatštyritisíc

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

NN Invest s.r.o.

25.04.2017

Dodatok č.1

1

vid . v zmluve

Slovenská záručná rozvojová banka

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

27.03.2017

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka

012017

bezodplatne

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Tajbor office s.r.o.

27.02.2017

Kúpna zmluva

1/2017

5 707,00 EUR päťtisícsedemstosedem EUR

Kiss Štefan

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

15.02.2017

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

KŽP-PO4-SC431-2015-6/143

157 418,05 EUR

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Ministerstvo životného prostredia SR

12.01.2017

Zmluva č. 0164-PRB/2016

0164-PRB/2016

48 130,00 EUR štyridsaťosemtisícstotridsať EUR

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

12.12.2016

Záložná zmluva

200/296/2016

1 684 000,00 EUR jedenmiliónšesťstoosemdesiatštyritisíc

NN Invest s.r.o.

Štátny fond rozvoja bývania

12.12.2016

Zmluva č. 0163-PRB/2016 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

0163-PRB/2016

589 400,00 EUR päťstoosemdesiatdeväťtisícštyristo EUR

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

08.12.2016

Zmluva o úvere

200/296/2016 POo

1 094 600,00 EUR jedenmilióndeväťdesiatštyritisícšesťsto EUR

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

Štátny fond rozvoja bývania

24.03.2016

Kúpna zmluva

1/2016

1 094 000,00 EUR jedenmiliondeväťdesiatštyritisíc

Obec Dunajský Klatov, 20, 930 21

NN Invest s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1