Navigácia

Obsah

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej

volebnej komisie je : ocudunklatov@stonline.sk