Navigácia

Obsah

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019. voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019. voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h.

vyhlásenie volieb MV SR
informácie pre voličov (hlasovací preukaz, spôsob hlasovania)
zoznam kandidátov 

 

E-mailová adresa
- na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie
- a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
obec@dunajskyklatov.sk

 

1.kolo volieb - 16.3.2019                                                                    výsledky hlasovania v obci Dunajský Klátov      

************************************************************************************************************

A Szlovák Köztársaság elnökének választása 2019 03. 16. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart. Ha a választás első fordulójában a köztársaságielnök-jelöltek egyike sem szerzi meg a választók érvényes szavazatainak több mint a felét, a választás második fordulója 2019 03. 30. szombaton 7:00 órától 22:00 óráig tart.

részletes tájékoztató (választói igazolvány, a szavazás módja)
a jelöltek listája 

 

E-mail cím
- a körzeti választási bizottság tagjának, ill. póttagjának a jelölésére
- és a választási igazolvány kikérésének a kérvényezésére:
obec@dunajskyklatov.sk