Navigáció

Tartalom

Dunatőkés község az SzNT 369/1990 sz., a községi önkormányzatokról szóló törvénye alapján jött létre 1990-ben a község első önkormányzati testületének megválasztásának a napján.

A község hatáskörét és illetékességeit meghatározzák:

- A Szlovák köztársaság Alkotmánya
- SzNT 369/1990 sz., a községi önkormányzatokról szóló törvénye
- A Szlovák köztársaság érvényes jogrendje
- Az önkormányzati joghatóság területén a Képviselő testület általánosan kötelező rendeletei

 

A község önálló területi önkormányzati és közigazgatási egység, egyesíti a területén állandó lakhellyel rendelkező állampolgárokat. Önállóan dönt és hajt végre minden, a saját vagyonával és a saját bevételével kapcsolatos tevékenységet. Alapvető feladata az önkormányzatiság gyakorlása során, hogy gondoskodjon területének mindenre kiterjedő fejlesztéséről és a lakosság szükségleteiről.

A község önkormányzati szervei a képviselő testület és a község polgármestere. A községi képviselő testület szükség szerint állandó vagy ideiglenes végrehajtó, ellenőrző és tanácsadó testületeket, szakbizottságokat hozhat létre és szüntethet meg, és meghatározza azok tevékenységi körét. A község képviselője és a község legfelsőbb végrehajtó szerve a polgármester.

 

Az önkormányzati szervek megválasztása - 2022

 

A község polgármesternöje:     Mgr. Csiba Mária

A képviselő testület tagjai:       Cséfalvay Péter
                                                      Csiba Lívia
                                                      Haár Tibor, JUDr
                                                      Pelech Píver Stella, Mgr
                                                      Seregi Éva

az önkormányzati választások részletes eredményei

A megválasztott Képviselő testület alakuló ülésén a polgármesternő helyettesévé Seregi Éva lett kinevezve