Obsah

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku [7.2.2017]

MinŽivProstSR - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Stiahnuté: 159x

Záložná zmluva č. 200/296/2016 [12.1.2017]

ŠFRaB - NN invest Záložná zmluva 2x18BJ Stiahnuté: 214x

Úverová zmluva č. 200/296/2016 POo [13.12.2016]

ŠFRaB - Úverová zmluva č. 200/296/2016 POo Stiahnuté: 209x

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov [12.12.2016]

MinDVaRr Zmluva č. 0163-PRB/2016 Stiahnuté: 200x

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti [12.12.2016]

Zmluva o posk. dotácie na obstaranie techn. vybavenosti č 0164-PRB/2016 Stiahnuté: 171x

Zmluva o dielo č. EF04/2016 o sanácii skládky s nezákonne uloženým odpadom [05.10.2016]

Gulázsiová M – Zmluva o dielo č.EF 04/2016 (5.10.2016) Stiahnuté: 226x

Zmluva o zriadení vecných bremien ev.č.oprávneného 16/672/L13.0954.14.0001/VB [15.07.2016]

ZSEdistribúcia – Zmluva o zriadení vecných bremien 16/672/L13.0954.14.0001/VB (4.7.2016) Stiahnuté: 200x

Zmluva o dielo č.12016 [26.05.2016]

NN invest – Zmluva o dielo č.1/2016 - Zlepšenie energ. hospodárnosti budovy OU (20.4.2016) Stiahnuté: 762x

Úverová zmluva č.270262-2016 [18.04.2016]

SlovZárRozvBanka – Dohoda k vypl. Práve k Blankozmenke č 270262-2016 Stiahnuté: 213x

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270262-2016 – dodatok č.1 (27.3.2018) Stiahnuté: 116x

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270262-2016 (18.4.2016) Stiahnuté: 218x

Úverová zmluva č.270254-2016 [18.04.2016]

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270254-2016 (18.4.2016) Stiahnuté: 219x

SlovZárRozvBanka – Zmluva o zriad. zál. práva. k pohľadávke č 270254-2016 Stiahnuté: 222x

SlovZárRozvBanka – Dohoda k vypl. Práve k Blankozmenke č 270254-2016 Stiahnuté: 166x

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270254-2016 – dodatok č.1 (24.4.2017) Stiahnuté: 146x

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270254-2016 – dodatok č.2 (28.9.2017) Stiahnuté: 114x

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270254-2016 – dodatok č.3 (27.3.2018) Stiahnuté: 85x

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 270254-2016 - dodatok č.4 (18.12.2018) Stiahnuté: 80x

SlovZárRozvBanka – Dohoda k vypl. Práve k Blankozmenke č. 270254-2016 – dodatok č.1 (27.3.2018) Stiahnuté: 104x

Kúpna zmluva NN Invest s.r.o. [24.02.2016]

NN invest_Kúpna Zmluva na bytový dom 2x18BJ Stiahnuté: 180x

Stránka