Obsah

Záložná zmluva č. 0163-PRB/2016/Z [21.09.2017]

Ministerstvo dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja SR - Záložná zmluva č. 0163-PRB/2016/Z Stiahnuté: 57x

PROFI STAV TEAM, s.r.o. - Zmluva o dielo č. 3/2017 [22.08.2017]

PROFI STAV TEAM, s.r.o. - Úprava a tvorba verejných priestranstiev a parkov v obci Dunajský Klátov Stiahnuté: 75x

PROFI STAV TEAM - Zmluva o dielo - príloha č.1 Stiahnuté: 65x

PROFI STAV TEAM - Zmluva o dielo - príloha č.2 Stiahnuté: 68x

PROFI STAV TEAM - Zmluva o dielo - príloha č.3 Stiahnuté: 66x

Magellan Central Europe - Zmluva o pristúpení k záväzku [28.07.2017]

Magellan Central Europe - Zmluva o pristúpení k záväzku Stiahnuté: 215x

Magellan Central Europe - Dohoda o uplatnení vlastnej blankozmenky Stiahnuté: 133x

EKOM PLUS s.r.o. - Zmluva o dielo [10.07.2017]

EKOM PLUS s.r.o. - Zmluva o dielo č. EP/12/2017 Stiahnuté: 61x

Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37609 [20.06.2017]

Dobrovoľná požiarna ochrana SR - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37609 Stiahnuté: 118x

Úverová zmluva č 283434-2017 [20.6.2017]

SlovZárRozvBanka – Úverová Zmluva č 283434-2017 Stiahnuté: 161x

SlovZárRozvBanka – Dohoda k vypl. Práve k Blankozmenke č. 283434-2017 Stiahnuté: 117x

AlZabidi - Zmluva o poskytnutí služieb č.201702 [16.5.2017]

AlZabidi - Zmluva o poskytnutí služieb č.201702 Stiahnuté: 176x

AlZabidi - Zmluva o poskytnutí služieb č.201702 - príloha č.1 Stiahnuté: 146x

AlZabidi - Zmluva o poskytnutí služieb č.201702 - dodatok č.1 Stiahnuté: 131x

Zmluva o dielo - montáž LED svietidiel [7.4.2017]

LEDarena - Zmluva o dielo - montáž LED svietidiel Stiahnuté: 177x

LEDarena - zmluva o dielo - priloha č1 Stiahnuté: 147x

LEDarena - zmluva-o-dielo - dohoda o splátkovom kalendári Stiahnuté: 129x

LEDarena - zmluva o dielo - dohoda o vypl. práve k biankozmenke Stiahnuté: 170x

Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka - [27.3.2017]

Tajbor officeI – Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka Stiahnuté: 175x

Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) [27.2.2017]

Kiss Š - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) + prílohy Stiahnuté: 180x

Stránka