Obsah

Kúpna zmluva NN Invest s.r.o. [24.02.2016]

NN invest_Kúpna Zmluva - dodatok1 Stiahnuté: 136x

MNA Slovakia s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb [09.02.2016]

MNA Slovakia s.r.o. - Zmluva o poskytovaní služieb [09.02.2016] Stiahnuté: 70x

Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s verejným obstarávaním [01.01.2016]

eMeM Consulting – Zmluva o poskytovaní služieb (18.1.2015) Stiahnuté: 252x

PZ Construct, s.r.o. - Zmluva o dielo [28.12.2015]

PZ Construct, s.r.o. - Zmluva o dielo [28.12.2015] Stiahnuté: 44x

Projektová zmluva CLT01013 [18.11.2015]

Úrad Vlády SR – Projektová Zmluva CLT1013 (24.2.2015) Stiahnuté: 153x

Zmluva o poskytovaní technických služieb 11/2015 [19.10.2015]

MAXNETWORK_Zmluva o poskytovaní techn služieb č.11/2015 Stiahnuté: 185x

Návrh poistnej zmluvy č. 441 9007781 [27.10.2015]

Komunálna Poisťovňa - poistenie kamerového systému Stiahnuté: 195x

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT02837 [23.09.2015]

Zmluva PPA TT02837 Stiahnuté: 204x

Zmluva PPA TT02837 prílona1 Stiahnuté: 164x

Zmluva o poskytnutí dotácie na ÚPD Obce – Min. dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR [23.09.2015]

Zmluva o poskytnutí dotácie Stiahnuté: 430x

Mandátna zmluva č. 20/2015 - Agnesa Búsová [23.09.2015]

Mandátna Zmluva č, 20/2015 Stiahnuté: 157x

Mandátna zmluva č. 00800198/342/2015 - Algail s.r.o. [23.09.2015]

Mandátna Zmluva č.00800198/342/2015 Stiahnuté: 181x

Zmluva o dielo č. 20082015 - Maxnetwork s.r.o. [23.09.2015]

MAXNETWORK_Zmluva o dielo č.20/082015(26.8.2015) Stiahnuté: 199x

MAXNETWORK_Zmluva o dielo č.20/082015 Dodatokč.1 (26.8.2015) Stiahnuté: 156x

MAXNETWORK_Zmluva o dielo č.20/082015 Dodatokč.2 (26.8.2015) Stiahnuté: 161x

Kúpna zmluva zo dňa 10.08.2015 [10.08.2015]

Siposová V - Kúpna zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) (10.8.20154) Stiahnuté: 189x

Kúpno-predajná zmluva zo dňa 29.05.2015 [29.05.2015]

RavaszO RavaszA - Kúpna zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) (29.5.2015) Stiahnuté: 183x

Ravasz O - dodatok č.1 ku kúpnej zmluve V3633/15-01 Stiahnuté: 195x

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve č.1/2015 [12.05.2015]

NN invest - Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.1/2015 (12.5.2015) Stiahnuté: 179x

NN invest - Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy č.1/2015 Dodatok č.1 (3.9.2015) Stiahnuté: 187x

Stránka