Obsah

Protokol o odovzdaní a prevzatí zmenky [29.05.2013]

Prima Banka – Zmluva o kontokoherentnom úvere č.50/003/13 Protokol o odovzdaní a prevzatí zmenky Stiahnuté: 192x

Udelenie súhlasu s poskytnutím údajov [29.05.2013]

Prima Banka – Zmluva o kontokoherentnom úvere č.50/003/13 Udelenie súhlasu s poskytnutím údajov Stiahnuté: 176x

Kúpna zmluva -kúpa pozemkov parc.č. 179/70 a 179/71 [16.05.2013]

László K Molnár K - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) Stiahnuté: 200x

Zmluva o Muncipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 50/007/12 [21.11.2012]

Prima Banka - Municipálny úver č.50/007/12 Stiahnuté: 174x

Prima Banka - Municipálny úver č.50/007/12 Dodatok č.1 (28.5.2013) Stiahnuté: 169x

Prima Banka - Municipálny úver č.50/007/12 Dodatok č.2 (27.5.2014) Stiahnuté: 197x

Prima Banka - Municipálny úver č.50/007/12 Dodatok č.3 (3.6.2016) Stiahnuté: 192x

Kúpna zmluva-kúpa pozemkov parc.č.179/26, 179/27 [14.11.2012]

Bindics Z - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) (7.10.2011) Stiahnuté: 188x

Kúpna zmluva-kúpa pozemkov parc.č.179/16, 179/17 [14.11.2012]

Katona V Katona R - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) (18.10.2012) Stiahnuté: 210x

Katona V Katona R – Dohoda o odstúpení od Kúpnej Zmluvy (24.4.2013) Stiahnuté: 332x

Kúpna zmluva-kúpa pozemkov parc.č.179/72, 179/73 + Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve [14.11.2012]

Hornyák B - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) (10.8.2012) Stiahnuté: 282x

Hornyák B -dodatok ku Kúpnej Zmluve (23.11.2012) Stiahnuté: 155x

Poistná zmluva č.5720052988 - Obnova centra obce [05.10.2012]

GENERALI – Poistná Zmluva č.5720052988 (2.10.2012) Stiahnuté: 271x

GENERALI - Všeobecné poistné podmienky živelného poistenia PPZ 08 Stiahnuté: 321x

GENERALI – Živelné poistenie Stavieb 2010 Stiahnuté: 216x

Zmluva o termínovanom úvere č. 20/006/07 [02.03.2012] - dodatky

Prima Banka - Terminovaný úver č.20/006/07 Dodatok č.1(2.3.2012) Stiahnuté: 181x

Prima Banka - Terminovaný úver č.20/006/07 Dodatok č.2(28.5.2013) Stiahnuté: 173x

Prima Banka - Terminovaný úver č.20/006/07 Dodatok č.3(3.6.2016) Stiahnuté: 189x

Mandátna zmluva č. 50/002/12 [01.03.2012]

Prima Banka – Mandátna Zmluva č.50/002/12 Stiahnuté: 212x

Prima Banka – Mandátna Zmluva č.50/002/12 Dodatok č.1 (20.8.2012) Stiahnuté: 208x

Stránka