Obsah

Kupná zmluva ZN stavbár [27.04.2015]

Kúpna zmluva ZN stavbár Stiahnuté: 157x

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2014 [16.04.2015]

MN audit - rok2014 Stiahnuté: 166x

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb za rok 2013 [16.04.2015]

MN audit - rok2013 Stiahnuté: 164x

Bc. Beáta Nagyová - Mandátna zmluva [23.02.2015]`

dodatok č.2 Stiahnuté: 33x

Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania [12.02.2015]

EUSECO - Mandátna Zmluva Stiahnuté: 236x

Kúpna zmluva zo dňa 28.01.2015 [28.01.2015]

David A. Terkovičová L. - Kúpna zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) (28.1.2015) Stiahnuté: 168x

Kúpna zmluva zo dňa 24.11.2014 [24.11.2014]

Horváth T - Kúpna zmluv (nadobudnutie stavebného pozemku) (24.11.2014) Stiahnuté: 178x

Záložná zmluva č.201/517/2012- ŠFRB [10.02.2014]

Záložná zmluva č.201/517/2012 Stiahnuté: 197x

Záložná zmluva č.0174/PRB/2012/Z [10.01.2014]

Záložná zmluva č 0174-PRB/2012/2 Stiahnuté: 179x

Kúpna zmluva o kúpe pozemkov č. 179/12,13,14,15 [28.11.2013]

Némethová E Németh B - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) (28.11.2013) Stiahnuté: 174x

Kúpna zmluva o predaji parciel č. 179/42 a 179/43 [09.10.2013]

Kása Z Kubovicsová K - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) (9.10.2013) Stiahnuté: 182x

Kúpna zmluva o kúpe pozemkov parc.číslo 29/6 [08.10.2013]

Seregi V Seregiová E – Kúpna Zmluva (nadobudnutie parcely - zastavaná plocha) (7.8.2013) Stiahnuté: 157x

Zmluva o poskytnovaní audítorských služieb za rok 2012 (22.07.2013)

FarkasovaJ_audit2012 Stiahnuté: 168x

Kúpna zmluva - predaj pozemku - parcela číslo 135/4 [07.08.2013]

Sekáč Z Sekáčová S – Kúpna Zmluva (nadobudnutie parcely - ostatná plocha) (7.8.2013) Stiahnuté: 147x

Kúpna zmluva o predaji pozemkov-parc. č. 179/52,53 [06.08.2013]

CSEKO KovácsZ - Kúpna Zmluva (nadobudnutie stavebného pozemku) (6.8.2013) Stiahnuté: 295x

Zmluva o Municipálnom úvere 50/003/13 [28.05.2013]

Prima Banka - Municipálny úver č.50/003/13 Stiahnuté: 255x

Prima Banka - Municipálny úver č.50/003/13 Dodatok č.1 (27.5.2014) Stiahnuté: 195x

Prima Banka - Municipálny úver č.50/003/13 Dodatok č.2 (12.6.2015) Stiahnuté: 186x

Prima Banka - Municipálny úver č.50/003/13 Dodatok č.3 (3.6.2016) Stiahnuté: 221x

Prima Banka - Municipálny úver č.50/003/13 Dodatok č.4 (26.5.2017) Stiahnuté: 174x

Stránka