Navigácia

Obsah

Aktuálne zmluvy o prenájme obecných bytov (od 1.11.2022)
                                                                                            

Bytový dom, súpisné číslo 160
- prízemie byt č.1                               Szombathiová Priska (573.09 kB)          do 31.10.2024
- prízemie byt č.2                               Szelnekovicsová Edita (577.51 kB)        do 31.10.2024
- prízemie byt č.3                               Csonga Gabriel  (570.77 kB)                   do 31.10.2024
- 1. poschodie byt č.4                       Balogová Melinda  (573.23 kB)               do 31.10.2024
- 1. poschodie byt č.5                       Szabadová Lýdia (571.94 kB)                  do 31.10.2024
- 1. poschodie byt č.6                       László Norbert (572.66 kB)                      do 31.10.2024
- 2. poschodie byt č.7                       Hrabár Michal (571.17 kB)                       do 31.10.2024
- 2. poschodie byt č.8                       Méhes Ján (571.98 kB)                            do 31.10.2024
- 2. poschodie byt č.9                       Hobot Alexander  (571.36 kB)                 do 31.10.2024

Bytový dom, súpisné číslo 198
- prízemie byt č.1                               Szekács Jozef  (573.94 kB)                    do 31.10.2024
- prízemie byt č.2                               Ollári Jozef (574.33 kB)                           do 31.10.2024
- prízemie byt č.3                               Losonszky Alexander  (572.93 kB)        do 31.10.2024
- 1. poschodie byt č.4                       Mészáros Imrich (570.13 kB)                  do 31.10.2024
- 1. poschodie byt č.5                       Katona Adriana (569.96 kB)                    do 31.10.2024
- 1. poschodie byt č.6                       Éliáš Robert  (572.03 kB)                         do 31.10.2024
- 2. poschodie byt č.7                       Tászli Štefan (574.75 kB)                         do 31.10.2024
- 2. poschodie byt č.8                       Mészáros Tihamér (570.48 kB)              do 31.10.2024
- 2. poschodie byt č.9                       Karácsonyová Gabriela (571.04 kB)       do 31.10.2024

Bytový dom, súpisné číslo 260
- prízemie byt č.1                               Czinegeová Priska (572.65 kB)              do 31.10.2024
- prízemie byt č.2                               Csiba Lívia (571.34 kB)                            do 31.10.2024
- 1. poschodie byt č.3                       Bindicsová Mária (571.78 kB)                 do 31.10.2024
- 1. poschodie byt č.4                       Szabó Enikő (571.86 kB)                          do 31.10.2024
- 2. poschodie byt č.5                       Gaálová Iveta (572.97 kB)                        do 31.10.2024
- 2. poschodie byt č.6                       Csóka Karol  (571.49 kB)                          do 31.10.2024

Bytový dom, súpisné číslo 411
- vchod č.1, prízemie byt č.1            Fucsek Tibor (573.24 kB)                        do 31.10.2024
- vchod č.1, prízemie byt č.2            Fehér Tomáš (571.28 kB)                        do 31.10.2024
- vchod č.1, prízemie byt č.3            Molnárová Ildikó  (594.62 kB)                 do 31.10.2024
- vchod č.1, 1. poschodie byt č.4    Kozáková Veronika (581.3 kB)                do 31.10.2024
- vchod č.1, 1. poschodie byt č.5    Olejník Jaroslav (572.54 kB)                    do 31.10.2024
- vchod č.1, 1. poschodie byt č.6    Sárközy Miroslav (571.25 kB)                  do 31.10.2024
- vchod č.2, prízemie byt č.1            Molnár Ján (572.48 kB)                            do 31.10.2024
- vchod č.2, prízemie byt č.2            Csibová Rozália (570.8 kB)                      do 31.10.2024
- vchod č.2, prízemie byt č.3            Szabóová Alena (569.46 kB)                   do 31.10.2024
- vchod č.2, 1. poschodie byt č.4    Tomaček Ladislav (598.28 kB)                do 31.10.2024
- vchod č.2, 1. poschodie byt č.5    Ondrejíčka Igor  (571.48 kB)                    do 31.10.2024
- vchod č.2, 1. poschodie byt č.6    Mazsárová Katarína (570.28 kB)            do 31.10.2024
- vchod č.3, prízemie byt č.1            Karika Imrich  (571.61 kB)                       do 31.10.2024
- vchod č.3, prízemie byt č.2            Lukács Robert (570.55 kB)                      do 31.10.2024
- vchod č.3, prízemie byt č.3            Lukácsová Anna (569.51 kB)                  do 31.10.2024
- vchod č.3, 1. poschodie byt č.4    Olléová Judita (572.27 kB)                      do 31.10.2024
- vchod č.3, 1. poschodie byt č.5    Kominácky Matej  (570.17 kB)                do 31.10.2024
- vchod č.3, 1. poschodie byt č.6    Cichacký Bohdan (569.88 kB)                 do 31.10.2024

Bytový dom, súpisné číslo 432
- vchod č.1, prízemie byt č.1            Cserge Gábor                                            do 31.10.2024
- vchod č.1, prízemie byt č.2            Csehová Iveta (571.84 kB)                      do 31.10.2024
- vchod č.1, prízemie byt č.3            Patócs Jozef (575.03 kB)                        do 31.10.2024
- vchod č.1, 1. poschodie byt č.4    Antalová Edita  (571.63 kB)                     do 31.10.2024
- vchod č.1, 1. poschodie byt č.5    Mihály Mária                                               do 31.05.2025
- vchod č.1, 1. poschodie byt č.6    Márk Zsolt (545.87 kB)                             do 31.10.2024
- vchod č.2, prízemie byt č.1            Vlčková Ildikó (571.9 kB)                         do 31.10.2024
- vchod č.2, prízemie byt č.2            Nagy Attila (573.18 kB)                            do 31.10.2024
- vchod č.2, prízemie byt č.3            Horváthová Iveta  (572.66 kB)                 do 31.10.2024
- vchod č.2, 1. poschodie byt č.4    Horváth Zsolt (572.41 kB)                        do 31.10.2024
- vchod č.2, 1. poschodie byt č.5    Halászová Dóra  (546.64 kB)                   do 31.10.2024
- vchod č.2, 1. poschodie byt č.6    Dömötör Peter (572.41 kB)                      do 31.10.2024
- vchod č.3, prízemie byt č.1            Hodosy Alžbeta (572.84 kB)                    do 31.10.2024
- vchod č.3, prízemie byt č.2            Forgács Tamás (571.87 kB)                    do 31.10.2024
- vchod č.3, prízemie byt č.3            Mandák Emese (572 kB)                          do 31.10.2024
- vchod č.3, 1. poschodie byt č.4    Gunázer Richard (573.65 kB)                   do 31.10.2024
- vchod č.3, 1. poschodie byt č.5    Kutak Ján (571.55 kB)                              do 31.10.2024
- vchod č.3, 1. poschodie byt č.6    Ludašová Gabriela (571.56 kB)               do 31.10.2024

 

Archív zaniknutých nájomných zmlúv