Navigácia

Obsah

Aktuálne zmluvy o prenájme obecnývh bytov

Bytový dom, súpisné číslo 260
  - prízemie           byt č. 1     Czinegeová Priska (82.19 kB)               od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - prízemie           byt č. 2     Csiba Lívia (82.02 kB)                             od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 1. poschodie    byt č. 3     Bindicsová Mária (82.4 kB)                   od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 1. poschodie    byt č. 4     Szabó Enikő (82.36 kB)                          od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 2. poschodie    byt č. 5     Gaálová Iveta (82.56 kB)                        od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 2. poschodie    byt č. 6     Csóka Karol (82.2 kB)                             od 1.12.2020 do 30.11.2022

Bytový dom, súpisné číslo 160
  - prízemie            byt č. 1     Szombatiová Priska (82.47 kB)             od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - prízemie            byt č. 2     Szelnekovicsová Edita (87.08 kB)         od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - prízemie            byt č. 3     Csonga Gabriel (82.2 kB)                        od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 1. poschodie    byt č. 4     Baloghová Melinda (82.71 kB)               od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 1. poschodie    byt č. 5     Szabadová Lýdia (81.94 kB)                   od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 1. poschodie    byt č. 6     László Norbert (82.54 kB)                       od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 2. poschodie    byt č. 7     Hrabár Michal (82.75 kB)                        od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 2. poschodie    byt č. 8     Méhes Ján (81.91 kB)                             od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 2. poschodie    byt č. 9     Hobot Alexander (82.79 kB)                   od 1.12.2020 do 30.11.2022

Bytový dom, súpisné číslo 198
  - prízemie            byt č. 1    Szekács Jozef (81.84 kB)                        od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - prízemie            byt č. 2    Ollári Jozef (82.39 kB)                              od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - prízemie            byt č. 3    Losonszky Alexander (82.8 kB)              od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 1. poschodie    byt č. 4    Mészáros Imrich (82.19 kB)                     od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 1. poschodie    byt č. 5    Katona Adriana (82.23 kB)                       od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 1. poschodie    byt č. 6    Éliáš Robert (82.51 kB)                             od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 2. poschodie    byt č. 7    Tászli Štefan (82.39 kB)                            od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - 2. poschodie    byt č. 8    Mészáros Tihamér (82.34 kB)                  od 12.03.2021 do 11.03.2023
  - 2. poschodie    byt č. 9    Karácsonyová Gabriela (82.09 kB)          od 1.12.2020 do 30.11.2022

Bytový dom, súpisné číslo 411
  - vchod č. 1, prízemie            byt č. 1      Fucsek Tibor (85.87 kB)                od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 1, prízemie            byt č. 2      Fehér Tomáš (82.71 kB)                od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 1, prízemie            byt č. 3      Krajčírová Ildikó (82.67 kB)           od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 1, 1. poschodie     byt č. 4     Szolgai Dávid (87.37 kB)                od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 1, 1. poschodie     byt č. 5     Olejník Jaroslav (82.61 kB)            od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 1, 1. poschodie     byt č. 6     Sárközy Miroslav (83.08 kB)          od 1.12.2020 do 30.11.2022

  - vchod č. 2, prízemie             byt č. 1     Molnár Ján (82.52 kB)                    od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 2, prízemie             byt č. 2     Csibová Rozália (82.7 kB)              od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 2, prízemie             byt č. 3     Tászli Zoltán (83.05 kB)                  od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 2, 1. poschodie     byt č. 4     Tomaček Ladislav (82.67 kB)         od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 2, 1. poschodie     byt č. 5     Ondrejíčka Igor (82.36 kB)              od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 2, 1. poschodie     byt č. 6     Mazsárová Kristina (81.56 kB)       od 1.10.2021 do 30.09.2023

  - vchod č. 3, prízemie            byt č. 1     Karika Imrich (82.6 kB)                    od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 3, prízemie            byt č. 2     Lukács Robert (82 kB)                     od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 3, prízemie            byt č. 3     Antalová Anna (82.23 kB)               od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 3, 1. poschodie    byt č. 4     Ollé Dávid (82.5 kB)                          od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 3, 1. poschodie    byt č. 5     Kominácky Matej (81.8 kB)             od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 3, 1. poschodie    byt č. 6     Cichacký Bohdan (82.16 kB)           od 1.12.2020 do 30.11.2022

Bytový dom, súpisné číslo 432
  - vchod č. 1, prízemie            byt č. 1     Cserge Gábor (83.43 kB)                 od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 1, prízemie            byt č. 2     Csehová Iveta (82.33 kB)                 od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 1, prízemie            byt č. 3     Patócs Jozef (82.18 kB)                  od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 1, 1. poschodie    byt č. 4     Antalová Edita (82.07 kB)                od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 1, 1. poschodie    byt č. 5     Takácsová Dominika (81.93 kB)     od 1.06.2021 do 31.05.2023
  - vchod č. 1, 1. poschodie    byt č. 6     Márk Zsolt (81.78 kB)                       od 1.12.2020 do 30.11.2022

  - vchod č. 2, prízemie            byt č. 1     Vlčková Ildikó (82.26 kB)                 od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 2, prízemie            byt č. 2     Nagy Attila (82.24 kB)                      od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 2, prízemie            byt č. 3     Horváthová Iveta (82.15 kB)           od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 2, 1. poschodie    byt č. 4     Horváth Zsolt (82.11 kB)                  od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 2, 1. poschodie    byt č. 5     Domonkos Balázs (81.89 kB)          od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 2, 1. poschodie    byt č. 6     Dömötör Peter (81.66 kB)                od 1.12.2020 do 30.11.2022

  - vchod č. 3, prízemie            byt č. 1     Hodosyová Alžbeta (82.22 kB)       od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 3, prízemie            byt č. 2     Forgács Tamás (82.06 kB)              od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 3, prízemie            byt č. 3     Mandárková Emese (81.7 kB)         od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 3, 1. poschodie    byt č. 4     Gunázer Richard (82.49 kB)             od 1.12.2020 do 30.11.2022
  - vchod č. 3, 1. poschodie    byt č. 5     Kutak Ján (81.95 kB)                         od 1.02.2021 do 31.01.2023
  - vchod č. 3, 1. poschodie    byt č. 6     Ludasová Gabriela (81.62 kB)          od 1.11.2021 do 31.10.2023

 

Archív zaniknutých nájomných zmlúv