Navigácia

Obsah

Na základe uznesenia Bezpečnostnej rady okresu Dunajská Streda vo veci ochrany obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí, ktoré ohrozujú územný obvod Dunajská Streda, boli vydané materiály pre prípravy na civilnú ochranu obyvateľstva:

 

- Zásady správania sa a vykonanie postupov a činností pre znižovanie rizík ohrozenia pri vzniku mimoriadnych udalostí spôsobených rôznymi zdrojmi ohrozenia

- Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

- Odporúčané postupy pri vzniku mimoriadnej udalosti

- Odporúčania pre obyvateľstvo pri vzniku mimoriadnej situácie zapríčinenej počasím
- Zásady správania s počas horúčav

A Dunaszerdahelyi Járási hivatal Biztonsági tanácsának határozata értelmében a hivatal Dunaszerdahely körzetében élő lakósság védelme érdekében a veszélyes anyagok hatása és más, a rendkívüli állapot esetében előálló veszélyeztetés elhárítására a lakósságot a polgári védelemre felkészítő kiadványokat tett közzé:

 

  

- Tudnivalók a vészhelyzetben
- Mit kell tenni veszély esetén

 

 

- Viselkedési mód a kánikulában